Pulskor visserij

Platvis zit vaak half ingegraven in de zeebodem verstopt. De visser moet de platvis dus zien op te schrikken om hem in zijn netten te krijgen. Het is gebruikelijk om daar kettingen of matten van kettingwerk voor te gebruiken, die voor het net uit door de zeebodem worden getrokken. Dat kost veel brandstof en beschadigt het bodemleven. Bij de pulskor zijn de wekkerkettingen vervangen door sleepdraden waar stroomstoten (pulsen) doorheen lopen. De vis wordt door de stroomstootjes niet gedood of verdoofd, maar alleen opgeschrikt. Hierdoor is het brandstofverbruik bij vissen met de pulskor 20 tot 40% lager dan bij gebruik van wekkerkettingen. Andere voordelen zijn een geringere verstoring van de bodem, minder bijvangst en een grotere opbrengst.

Voordeel:
Minder brandstof verbruik dan de boomkor visserij techniek een besparing van maar liefst 40% op het brandstof.

Nadeel:
Er wordt minder soorten vis bij gevangen , maar ook50% minder zeebodemdieren en 20% minder ingegraven schelpdieren.

Soorten:
90% platvis 10% overige.

Muijs Seafood koopt zijn vis bij verschillende boten, onder andere bij boten die deze visserij techniek toepassen.