Handlijn visserij / Sport visserij

In Nederland vissen vooral sportvissers met de hengel. In andere landen wordt ook beroepsmatig aan handlijnvisserij gedaan. Een groep Nederlandse handlijnvissers heeft de Vereniging Beroepsmatige Handlijnvissers opgericht. Zij vissen gericht op kabeljauw en zeebaars, die wordt verhandeld op de afslag. Omdat ze de natuur en het milieu ontzien hopen ze binnenkort het MSC-certificaat voor hun vangst te krijgen. Dit is een keurmerk voor vis die op verantwoorde en duurzame manier gevangen is.

Voordeel:
Het is een milieu bewuste en duurzame vis techniek.

Nadeel:
Het is een arbeid ’s intensieve visserij techniek.

Soorten:
Zeebaars, kabeljauw en roodbaars.